Chính sách bảo mật

Mu88ae.com cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và những người tham gia trang web. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết liên quan đến các khu vực có sẵn trong các hệ thống liên quan đến xổ số của chúng tôi (xem phần “Giới thiệu Mu88” để biết thêm thông tin).

Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu của bạn trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho các mục đích khác. Ngoài ra, người dùng trang web và thành viên Mu88 có thể truy cập trang web và trình duyệt Mu88 Casino mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong trường hợp này, bạn vẫn ẩn danh và chúng tôi không biết bạn là ai cho đến khi bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình. 1. Mục đích và phạm vi thu thập

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu dựa trên lượt truy cập trang web. Nó được đặt khi bạn sử dụng dịch vụ trang web (đăng ký xổ số ròng).

Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập, lưu trữ dữ liệu của bạn để xử lý các giao dịch của bạn, cung cấp thông tin liên lạc trong tương lai và cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Mu88 không giới hạn các loại thông tin cá nhân mà hệ thống thu thập như giới tính, ngày sinh, tên, email, địa chỉ, fax, số điện thoại, chi tiết thanh toán thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

Nhà cái Mu88 sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý yêu cầu của bạn và, theo yêu cầu, để cung cấp các dịch vụ và thông tin được yêu cầu thông qua Trang web. Ngoài ra, Mu88 sử dụng thông tin này để quản lý tài khoản của bạn. Xác thực và hoàn thành các giao dịch trực tuyến và xác thực tải xuống dữ liệu từ các trang web. Cải thiện bố cục và nội dung của trang web của chúng tôi và tùy chỉnh nó cho người dùng của chúng tôi. Xác định và truyền thông tin cho khách truy cập trang web, bao gồm thông tin về chỗ ở và dịch vụ, trừ khi khách truy cập trang web cho biết từ chối.

Thanh toán trực tuyến được xử lý thông qua mạng lưới đại lý quốc tế của chúng tôi. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi, đại lý của chúng tôi hoặc trang web thông tin một cách chính chính xác nhất và không gây hiểu lầm và hãy thông báo cho chúng tôi được biết về bất kỳ thay đổi nào.

Thông tin chi tiết về yêu cầu hoặc yêu cầu hỗ trợ của bạn được chúng tôi lưu trữ, nhưng không được chuyển trực tiếp cho chúng tôi vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, người dùng có thể truy cập thông tin bằng cách truy cập trang web Mu88. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về các nhận xét, câu hỏi và nhận xét đóng được đưa ra khi bạn sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của bạn sẽ chỉ được sử dụng để quản lý trang web và sẽ được chia sẻ với nhân viên của chúng tôi. Mu88 cũng có thể sử dụng thông tin mà hệ thống đã thu thập để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn. Khi người chơi bắt đầu truy cập trang web của chúng tôi, lúc này các bạn sẽ thấy thông tin về các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này đảm bảo tuân thủ Chính sách người dùng của Google.

Ngoài ra, Mu88 Casino có thể liên hệ với bạn để yêu cầu đánh giá, ý kiến ​​và quan điểm của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hoặc các sản phẩm và dịch vụ mới mà bạn có thể quan tâm. Được phát hành. Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ có thể được chuyển cho các công ty khác trong phạm vi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích liên quan.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Hãng giới thiệu hệ thống máy chủ có thể lưu thông tin khách hàng tối thiểu 2 năm và tối đa 10 năm. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi có thể cải thiện khả năng lưu trữ thông tin khi cần thiết.

4. Cam kết bảo mật thông tin người chơi tại Mu88

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết và phù hợp cho các mục đích kinh doanh hợp lý. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo tính bí mật, đầy đủ, chính xác và bảo mật thông tin do người dùng cung cấp. Ngoài ra, Mu88 cũng sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp nhất nhằm để đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp được lưu trữ an toàn bởi các bên thứ ba. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách chặt chẽ, chính xác và an toàn.

Chúng tôi đã thiết lập phần mềm lưu trữ và thu thập thông tin riêng biệt để chỉ chạy trên các máy chủ và máy chủ dự phòng của chúng tôi.

Thông tin cá nhân và thông tin riêng tư của bạn được giữ bí mật nghiêm ngặt và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu của cơ quan chính phủ có liên quan.

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về dữ liệu cá nhân của bạn

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba tới địa chỉ hoặc email của chúng tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác thực nội dung phát sóng. Thời gian xử lý để chúng tôi tiếp nhận khiếu nại về dữ liệu cá nhân của khách hàng là 15 ngày.